Obra nova

A CRarquitectura ofereim un servei complet en els projectes d’obra nova atenent a les seves necessitats, elaborant la integritat del projecte i gestionant la totalitat del procés de construcció.

Creiem en l’arquitectura molt lligada al lloc on s’assenta, feta de materials propis de la zona, els quals han de ser utilitzats de forma òptima, per tal d’obtenir espais clars, molt funcionals, amb llum i pensats sempre per a la comoditat de qui els ha d’habitar i fer seus.

Pensem que el procés de redacció del projecte ha de ser viu, participatiu, dinàmic i integrador. Fruit de les converses amb el client i d’una retroalimentació constant d’aquestes els nostres projectes s’enriqueixen en benefici de la qualitat final.

La base per a realitzar aquests projectes és el diàleg amb el client, a través del qual els projectes evolucionen i acaben essent la suma de voluntats d’ambdues parts, agafant el millor de cadascuna, i aconseguint així espais i edificis amb un fort component humà.

Citant Alvar Aalto “L’arquitectura moderna no significa utilitzar nous materials, sinó utilitzar els materials existents d’una forma més humana”.

Actualment treballem entre Barcelona i l’Alt Empordà, i ens desplacem i ens adaptem als horaris quan els projectes així ho requereixen.