Projectes d’arquitectura

Creiem en l’arquitectura molt lligada al lloc on s’assenta, feta de materials propis de la zona i que són utilitzats de forma òptima, per tal d’obtenir espais clars, molt funcionals i amb la llum com a protagonista.
La base per a realitzar aquests projectes és el diàleg amb les persones, a través del qual els projectes evolucionen i acaben essent la suma de voluntats d’ambdues parts, agafant el millor de cadascuna, i aconseguint així espais i edificis amb un fort component humà.

Citant Alvar Aalto “L’arquitectura moderna no significa utilitzar nous materials, sinó utilitzar els materials existents d’una forma més humana”.

Realitzem projectes d’obra de tot tipus, amb programes diversos adaptats a les necessitats dels clients.

Actualment treballem entre Barcelona i l’Alt Empordà, i ens desplacem i ens adaptem als horaris quan els projectes així ho requereixen.