Rehabilitació i reformes

Rehabilitació i reforma són termes que es refereixen a la transformació d’un element existent per una renovació estètica i/o funcional dins una unitat immobiliària.

En aquesta intervenció és possible que es porti a terme un canvi d’ús destinat a dotar d’una funcionalitat nova un edifici o part d’aquest (canvis de locals comercials a vivenda, d’indústria a oficines…), encara que no sempre és així.

A CRarquitectura dissenyem els seus projectes de reforma i rehabilitació, assumint també la direcció de les obres amb l’objecte de proporcionar un servei complet.

Tipus d’intervencions més habituals:

  • Rehabilitació de façanes, cobertes i reforços d’estructures
  • Canvis d’ús d’edificis
  • Reformes d’habitatges, edificis comercials, oficines i equipament