Notícies

Convocatòria d’ajuts per a la retirada de residus que continguin amiant

L’amiant és un material que ha estat molt utilitzat en la construcció degut a les seves propietats aïllants, ignífugues i al seu baix cost.

En el nostre entorn, podem trobar l’amiant en forma de plaques de teulades ondulades o llises, canonades i dipòsits d’aigua, jardineres, teules, reixes de ventilació, xemeneies de sortides de fum, sovint en forma de fibrociment.

El fibrociment és una barreja de ciment pòrtland i amiant conegut popularment com uralita i, tot i que és perillós, ho és en un nivell baix, ja que les fibres estan compactades amb el ciment. Si el fibrociment està en bon estat no és perillós per la salut, però sí que ho és si es trenca, es desgasta o es manipula indegudament. Per aquest motiu, és important que tots els elements fabricats amb aquest material es vagin retirant en la mesura que sigui possible abans d’arribar a aquesta situació de desgast.

El passat 5 de juliol es va publicar al DOGC la convocatòria d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya.

El termini per demanar els ajuts finalitzarà quan s’esgoti la dotació pressupostària (1 milió €) i en tot cas el 29 de novembre de 2019.

Podran acollir-se als ajuts els propietaris de béns immobles que continguin elements d’amiant procedents de la construcció, que impulsin el seu desamiantatge, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.